Nadace Kardiocentrum

Přihlášky do programu nadace
a žádost o příspěvek

Shledali jste, že Váš projekt, záměr či cíl se promítá, spadá do nadací Kardiocentrum České Budějovice veřejně vyhlášených programů? Umožní Vám eventuální finanční podpora rozvinout Vaše záměry? Odpovídá Váš projekt, záměr či cíl nadací veřejně vyhlášeným programům?

Předložte svůj projekt, záměr či cíl k posouzení správní radě nadace Kardiocentrum České Budějovice.

Přihlásit se můžete přímo na této stránce. V přihlášce uveďte základní údaje o Vás, kontaktní údaje (jméno, telefon, email, adresa), charakteristiku projektu, Vaši představu o časové realizaci a představu o výši požadovaného nadačního příspěvku.

Máte dotazy nebo se chcete stát dárci?

+420 724 366 302

30 let

Nadace Kardiocentrum
České Budějovice

Nadace Kardiocentrum

Kontaktní formulář

    Výpis z nadačního rejstříku

    Výpis z nadačního rejstříku ke stažení

    Statut nadace

    Statut nadace ke stažení