Nadace Kardiocentrum

O nadaci

Nadace Kardiocentrum České Budějovice vznikla v září 1992. Jednalo se o přímou reakci na vývoj kardiovaskulární morbidity a mortality v České republice. Zakladatelé nadace byli vedeni snahou o spoluvytváření vhodných podmínek pro budování kardiologických a kardiochirurgických pracovišť, zejména v jižních Čechách, přípravu a zvyšování odbornosti lékařských i nelékařských pracovníků a dalších souvisejících záležitostí.

Po sedmi letech od založení, kdy se pozornost soustředila především na hledání materiálních předpokladů a přípravu lidských zdrojů, se nadace transformovala do podoby zákona č.227/1997 Sb.. Zakládajícími členy transformované nadace, kteří složili stanovenou výši nadačního jmění ve výši 500 000Kč, byli MUDr. Milan Vambera CSc., MUDr. František Toušek FESC, ing. Miroslav Šedek. Zakladatelé stanovili účel nadace, její program a cíle. Následně, v roce 2012, byla nadace uvedena do souladu s novým občanským zákoníkem č.89/2012 Sb., její výsledky jsou každoročně auditovány a zveřejňovány.

Aktuality

Správní rada nadace předpokládá vydat na dary a příspěvky v roce 2023 opět částku cca 400 000 korun.

V minulých dnech uběhlo 30 let od založení Nadace Kardiocentrum České Budějovice. Její vznik byl reakcí na vývoj kardiovaskulárních onemocnění v České republice.

Snahou zakladatelů bylo shromažďování finančních prostředků, které budou následně použity k vytváření vhodných podmínek pro provoz kardiologických pracovišť jak ambulantních tak i ve prospěch Kardiocentra Nemocnice České Budějovice. Přispívali jsme na odbornou přípravu lékařských i nelékařských pracovníků, na odborné stáže, literaturu, konference, publikování odborných článků, výzkumy, přístroje a pomůcky, počítače, software atd. Jsme hrdi na to, že Nadace Kardiocentrum České Budějovice přispěla ke zlepšení stavu tím, že za dobu své existence podpořila více než 330 různých projektů a žádostí o podporu.
Aktivní práce správní rady zajišťuje každoročně cca 400 000 Kč na dary a příspěvky žadatelům. K tomu pomohly i dary pro nadaci, za které dárcům děkujeme. Omezený rozpočet ale limituje možnosti nadace ještě výrazněji přispívat k plnění jejích programových cílů. Dary, které nadace obdrží, jsou použity výhradně na příspěvky žadatelům. Navíc nadace umožňuje poskytnuté příspěvky a dary konkrétně směrovat tam, kam by si dárce v rámci programu nadace přál.

Za 30 let činnosti poskytla nadace žadatelům víc než 10 milionů Kč a hodlá v tom dále pokračovat.
Stále je ve smyslu statutu nadace co podporovat, pořád jsou kardiovaskulární problémy velmi významnou příčinou zhoršení kvality života, případně i úmrtí.
Děkujeme všem našim minulým i budoucím dárcům za finanční podporu a pomoc.

NADACE KARDIOCENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČO 472 35 292 Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
Založena 22. září 1992
www.kardiocentrumcb.cz e-mail: nadacekardiocentrum@seznam.cz
Komerční banka a.s. č.ú. 53537231/0100

Správní rada nadace oznámila, že počítá na dary a příspěvky v roce 2022 opět s částkou cca 400 000 korun.

Správní rada nadace oznámila, že počítá na dary a příspěvky v roce 2021 opět s částkou cca 400 000 korun.

Správní rada nadace Kardiocentrum oznamuje zájemcům, že pro rok 2020 plánuje věnovat na granty, dary a podpory minimálně 400 000Kč. Žádosti o podporu Vašich plánů, případně náměty na podporu, předkládejte kanceláři nadace, případně prostřednictvím webových stránek nadace www.kardiocentrumcb.cz.

Správní rada nadace Kardiocentrum oznamuje, že za rok 2019 bylo vydáno na granty, dary a podpory 1,026 mil.Kč, to je dosud nejvyšší částka podpory v historii nadace.

UPOZORNĚNÍ na změnu sídla nadace – nyní Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice.

Správní rada nadace garantuje, že z darů, přijatých nadací od dárců, nejsou hrazeny správní náklady nadace. V zásadě je možné projednat i konkrétní užití daru, ale jen tak, aby plnil účel nadace.

Správní rada nadace se rozhodla zvýšit nadační jmění nadace na 28 000 000 Kč z vlastních zdrojů. Hlavním smyslem tohoto kroku je efektivnější využívání nadačních zdrojů. Zvýšení nadačního jmění bylo předloženo k zápisu Krajskému soudu v Českých Budějovicích, který předložený návrh zapsal.

Pokud jste po seznámení s činností Nadace Kardiocentrum České Budějovice shledali její činnost smysluplnou, prospěšnou a rozhodli jste se ji podpořit....

činnosti nadace
0 let
podpořených projektů
0 +
Kč vyplaceno v příspěvcích
0 mil.

Nadace Kardiocentrum

Co o nás řekli příjemci grantů, darů a podpor

Shledali jste, že Váš projekt, záměr či cíl se promítá, spadá do nadací Kardiocentrum České Budějovice veřejně vyhlášených programů?

Výpis z nadačního rejstříku

Výpis z nadačního rejstříku ke stažení

Statut nadace

Statut nadace ke stažení

Email

nadacekardiocentrum@seznam.cz

Telefon

+420 724 366 302

home