Nadace Kardiocentrum

Založení a historie nadace

Nadace Kardiocentrum České Budějovice byla založena 15.září 1992 a následně  ji pod číslem 28/92 zaregistroval Okresní úřad v Českých Budějovicích. Na základě ustanovení zákona 227/1997 Sb. byla nadace 21.12.1998 transformována a dána do souladu s tímto zákonem. Krajský soud v Českých Budějovicích ji poté zapsal 17.12.1999 do svého rejstříku pod značkou N 71.

Zakladatelé transformované nadace, kterými jsou MUDr. Milan Vambera CSc., MUDr. František Toušek FESC a ing. Miroslav Šedek, složili zákonem stanovený minimální vklad a stanovili účel nadace, kterým je :

  1. Získávání a účelné využívání peněžitých a nepeněžitých darů od fyzických a právnických osob k podpoře prevence a léčby  kardiovaskulárních chorob.

  2. Podpora státních i nestátních zdravotnických zařízení, zejména s kardiologickým a kardiochirurgickým programem, sídlících především v jihočeském regionu.
  1. Organizace zdravotnické osvěty zaměřené na prevenci kardiovaskulárních chorob.
  1. Podpora všech forem vzdělávání lékařů a středního zdravotnického personálu především v oborech kardiologie a kardiochirurgie, zejména poskytováním grantů, stipendií či jiných finančních příspěvků na odborné stáže, specializované kongresy v tuzemsku i v zahraničí, členství v mezinárodních profesních organizacích, nákup odborné literatury apod.
  1. Podpora ověřování, případně vývoje nových vyšetřovacích a léčebných metod, zejména v kardiologii a kardiochirurgii.

  2. Účel nadace je veřejně prospěšný. Účel nadace může být rozhodnutím zakladatelů ve smyslu potřeb rozšířen, případně změněn, ve smyslu §321-326 zákona č.89/2012 Sb.

Při zápisu nadace Kardiocentrum České Budějovice do nadačního rejstříku v roce 1999 činilo nadační jmění 500 000Kč. Mimo to nadace vlastnila ještě 2 pozemky na okraji Českých Budějovic.

Následně  bylo požádáno o příspěvek pro účely podpory nadací z prostředků NIF . Ve vztahu k   předchozí práci  nadace, účelu a jejímu zaměření,  byla žádost ve II. etapě nakonec úspěšná. Usnesením poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla nadace zařazena mezi ty, které naplňují účel daný zákonem a obdržela v rámci převodu prostředků státu z NIF ve II. etapě postupně celkem 16 857 000 Kč. Tato částka je nadačním darem českého státu z NIF.

V průběhu dalších let se správní rada nadace zaměřila na efektivní práci s majetkem tak, aby vytvářela  zdroje pro podporu vyhlášených cílů a povinností vyplývajících z nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Máte dotazy nebo se chcete stát dárci?

+420 724 366 302

30 let

Nadace Kardiocentrum
České Budějovice

Pokud jste po seznámení s činností Nadace Kardiocentrum České Budějovice shledali její činnost smysluplnou, prospěšnou a rozhodli jste se ji podpořit....

Výpis z nadačního rejstříku

Výpis z nadačního rejstříku ke stažení

Statut nadace

Statut nadace ke stažení