Nadace Kardiocentrum

Rád bych poskytl dar

Pokud jste po seznámení s činností nadace Kardiocentrum České Budějovice shledali její práci a účel smysluplný a prospěšný, můžete nadaci finančně podpořit. Variant je několik, kromě složení peněz přímo do pokladny nadace /nutno domluvit termín a čas/, můžete využít také :

Platba převodem

Poskytnutí daru převodem na běžný účet nadace, vedený  u Komerční banky České Budějovice, číslo účtu 53537231/0100, variabilní symbol 999. Lze použít k jednorázovému daru, ale i například pro trvalý příkaz k pravidelnému poukazování menších peněžních částek (např. 100Kč).

Platba poštovní poukázkou typu A

Darovaný obnos lze zaslat také prostřednictvím poštovní poukázky typu A. Tento způsob je v souvislosti s rozvojem techniky stále méně využívaný, převládá využití internetového a mobilního bankovnictví.

Platba na základě darovací smlouvy

Sponzorský dar je možné poskytnout též na základě darovací smlouvy uzavřené mezi dárcem a nadací /je využíváno především u darů konkrétně zaměřených na určitý způsob užití daru, apod./                                                                                                                                                                                                                 


Děkujeme Vám za podporu.

Jména dárců zveřejňujeme ve výroční zprávě, pokud není na přání dárce dohodnuto jinak.

Správní rada nadace připomíná, že z darů nehradí správní náklady nadace. Na každý dar, pokud není dohodnuto jinak, bude vystaven příjmový doklad. Užití poskytnutého daru lze orientovat za určitých okolností podle přání dárce, ale pouze ve smyslu cílů a účelu nadace.

Máte dotazy nebo se chcete stát dárci?

+420 724 366 302

30 let

Nadace Kardiocentrum
České Budějovice

Výpis z nadačního rejstříku

Výpis z nadačního rejstříku ke stažení

Statut nadace

Statut nadace ke stažení